หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนบ้านวังยาว
   
Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

        

โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2500  โดยนายอำเภอบึงกาฬในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  และได้รับความช่วยเหลือจากการประถมศึกษา ในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่วัดในหมู่บ้านโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในขณะนั้น  เปิดทำการสอนครั้งแรกตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายทองศรี  ธิตะยะบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก  มีจำนวนนักเรียน  34  คน  และมีครูเพียงคนเดียว
วันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2503  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวบ้านวังยาวได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศชั่วคราว  โดยมีลักษณะเป็นอาคารไม้และพื้นเป็นพื้นดิน จนกระทั่งวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2506 ศึกษาธิการอำเภอพรเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวเป็นครั้งแรก
 
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  โรงเรียนบ้านวังยาวได้สร้างเป็นเอกเทศถาวรเสร็จเรียบร้อยและได้ทำพิธีเปิดในวันนั้นเป็นต้นมา  จนกระทั่ง  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่บ้านดอนหญ้านางได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างต่อเติมประตู  หน้าต่าง  และกระจก โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน
                  ปัจจุบัน โรงเรียนเรียนบ้านวังยาว มีนายกว้าง  เสียงล้ำ    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน  12 คน พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน มีการจัดการศึกษาโดยเปิดทำการสอนในชั้นอนุบาลปีที่  1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีห้องเรียนรวม 11   ห้องเรียน    นักเรียนทั้งสิ้น 182  คน  มีอาคารเรียน  3 หลัง อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1 หลัง และบ้านพักครูเดี่ยว จำนวน 2 หลัง
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านวังยาว

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

โทรศัพท์ : 042020238

v 2.0