หน้าหลัก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ประวัติโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เข้าสู่ระบบ
ผู้บริหารโรงเรียน
นายกว้าง เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
เมนูในโรงเรียน
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิ้งอื่นๆใน สพป.บึงกาฬ
 
ไอพีคุณ
: 54.235.36.164
วันที่เริ่มนับ
: 21/03/2555
วันที่ปัจจุบัน
: 25/04/2557
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 460672
Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

        

โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2500  โดยนายอำเภอบึงกาฬในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  และได้รับความช่วยเหลือจากการประถมศึกษา ในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่วัดในหมู่บ้านโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในขณะนั้น  เปิดทำการสอนครั้งแรกตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายทองศรี  ธิตะยะบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก  มีจำนวนนักเรียน  34  คน  และมีครูเพียงคนเดียว
วันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2503  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวบ้านวังยาวได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศชั่วคราว  โดยมีลักษณะเป็นอาคารไม้และพื้นเป็นพื้นดิน จนกระทั่งวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2506 ศึกษาธิการอำเภอพรเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวเป็นครั้งแรก
 
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  โรงเรียนบ้านวังยาวได้สร้างเป็นเอกเทศถาวรเสร็จเรียบร้อยและได้ทำพิธีเปิดในวันนั้นเป็นต้นมา  จนกระทั่ง  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่บ้านดอนหญ้านางได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างต่อเติมประตู  หน้าต่าง  และกระจก โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน
                  ปัจจุบัน โรงเรียนเรียนบ้านวังยาว มีนายกว้าง  เสียงล้ำ    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน  12 คน พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน มีการจัดการศึกษาโดยเปิดทำการสอนในชั้นอนุบาลปีที่  1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีห้องเรียนรวม 11   ห้องเรียน    นักเรียนทั้งสิ้น 182  คน  มีอาคารเรียน  3 หลัง อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1 หลัง และบ้านพักครูเดี่ยว จำนวน 2 หลัง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านวังยาว

หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

โทรศัพท์ : 042020238

webmaster @ นายมาโนช    แก้วเพียท้าว (bom_bc49010911762@hotmail.com)และนายวรวุฒิ บุตรแสนลี (tootee33@hotmail.com)เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน โทร 042-492121